بازی های قمار فرهنگ یک منطقه
Posted in Blogging

بازی های قمار فرهنگ یک منطقه

بازی های قمار فرهنگ یک منطقه بازی های قمار فرهنگ یک منطقه راجر کایلویس میگوید کـه بازی کردن «موقعیت تلف ناب اسـت: تلف وقت، انرژی،…

Continue Reading... بازی های قمار فرهنگ یک منطقه
نمونه ای از یک تمرین قمار سایه
Posted in Blogging

نمونه ای از یک تمرین قمار سایه

نمونه ای از یک تمرین قمار سایه نمونه ای از یک تمرین قمار سایه من بارها در مورد شیوه هاي‌ قمار مشکوک و تقلب در…

Continue Reading... نمونه ای از یک تمرین قمار سایه
پوکر یک بازی ماشین اسلات نیست
Posted in Blogging

پوکر یک بازی ماشین اسلات نیست

پوکر یک بازی ماشین اسلات نیست پوکر یک بازی ماشین اسلات نیست درکتاب اد میلر، Poker’s 1%: The One Big Secret That Keeps Elite Players…

Continue Reading... پوکر یک بازی ماشین اسلات نیست
7 راه برای تبدیل شدن به یک قمارباز منظم و موفق
Posted in Blogging

7 راه برای تبدیل شدن به یک قمارباز منظم و موفق

7 راه برای تبدیل شدن به یک قمارباز منظم و موفق 7 راه برای تبدیل شدن به یک قمارباز منظم و موفق در تعداد زیادی…

Continue Reading... 7 راه برای تبدیل شدن به یک قمارباز منظم و موفق
6 عنصری که برای اینکه یک قمارباز برنده باشید به آن نیاز دارید
Posted in Blogging

6 عنصری که برای اینکه یک قمارباز برنده باشید به آن نیاز دارید

6 عنصری که برای اینکه یک قمارباز برنده باشید به آن نیاز دارید 6 عنصری که برای اینکه یک قمارباز برنده باشید به آن نیاز…

Continue Reading... 6 عنصری که برای اینکه یک قمارباز برنده باشید به آن نیاز دارید
نحوه بازی فال ماهجونگ یک بازی جذاب شبه رامی
Posted in Blogging

نحوه بازی فال ماهجونگ یک بازی جذاب شبه رامی

نحوه بازی فال ماهجونگ نحوه بازی فال ماهجونگ یک بازی استراتژیک اسـت کـه در چین آغاز شده اسـت. شبیه رامی اسـت، اما بـه جای ورق…

Continue Reading... نحوه بازی فال ماهجونگ یک بازی جذاب شبه رامی
سایت لدبروکس (Ladbrokes) یک از سایت‌های شرط بندی بریتانیا
Posted in Blogging

سایت لدبروکس (Ladbrokes) یک از سایت‌های شرط بندی بریتانیا

سایت لدبروکس « Ladbrokes» یک از سایت‌های شرط بندی بریتانیا سایت لدبروکس « Ladbrokes» یکی از سایت‌هاي‌ شرط بندی بریتانیا اسـت کـه دارای کازینو آنلاین…

Continue Reading... سایت لدبروکس (Ladbrokes) یک از سایت‌های شرط بندی بریتانیا
نحوه بازی Solitaire آموزش یک بازی کارتی تک نفره
Posted in Blogging

نحوه بازی Solitaire آموزش یک بازی کارتی تک نفره

نحوه بازی Solitaire نحوه بازی Solitaire «همچنین Klondike Solitaire نیز نامیده میشود» یک بازی کارتی تک نفره اسـت کـه می‌توان ان را روی رایانه یا…

Continue Reading... نحوه بازی Solitaire آموزش یک بازی کارتی تک نفره
یک راهنمای ساده برای پوکر استراتژی MTT سطح 1 تا میز نهایی
Posted in Blogging

یک راهنمای ساده برای پوکر استراتژی MTT سطح 1 تا میز نهایی

یک راهنمای ساده برای پوکر استراتژی MTT سطح 1 تا میز نهایی سطوح کور اولیه در مسابقات پوکر چند میز ساده‌ترین سطوح کور برای بازی…

Continue Reading... یک راهنمای ساده برای پوکر استراتژی MTT سطح 1 تا میز نهایی
21 کاری که می توانید در زمان انتظار برای یک صندلی در بازی پوکر انجام دهید
Posted in Blogging

21 کاری که می توانید در زمان انتظار برای یک صندلی در بازی پوکر انجام دهید

21 کاری که می توانید در زمان انتظار برای یک صندلی در بازی پوکر انجام دهید آیا تا بـه حال از اتاق کارت شلوغ بازدید…

Continue Reading... 21 کاری که می توانید در زمان انتظار برای یک صندلی در بازی پوکر انجام دهید