چگونه “Sevens” یا “Knock” را بازی کنیم !
Posted in Blogging

چگونه “Sevens” یا “Knock” را بازی کنیم !

چگونه “Sevens” یا “Knock” را بازی کنیم ! «هفت» کـه «تق» نیز نامیده می شود! در زدن!’ ؛ یک بازی کارتی سرگرم کننده و خانوادگی…

Continue Reading... چگونه “Sevens” یا “Knock” را بازی کنیم !