فرم شرط بندی بازی ساسولو و یوونتوس (سری آ ایتالیا)
Posted in Blogging

فرم شرط بندی بازی ساسولو و یوونتوس (سری آ ایتالیا)

فرم شرط بندی بازی ساسولو و یوونتوس «سری آ ایتالیا»   فرم شرط بندی بازی ساسولو و یوونتوس بـه دنبال زنده نگه داشتن امیدهای بسیار ضعیف…

Continue Reading... فرم شرط بندی بازی ساسولو و یوونتوس (سری آ ایتالیا)
فرم پیش بینی بازی یوونتوس و تورینو (سری آ ایتالیا، 29 بهمن)
Posted in Blogging

فرم پیش بینی بازی یوونتوس و تورینو (سری آ ایتالیا، 29 بهمن)

فرم پیش بینی بازی یوونتوس و تورینو «سری آ ایتالیا، 29 بهمن» یوونتوس در حال حاضر در رده چهارم جدول سری آ قرار دارد اما…

Continue Reading... فرم پیش بینی بازی یوونتوس و تورینو (سری آ ایتالیا، 29 بهمن)