نحوه محاسبه احتمال و یا شانس در قمار
Posted in Blogging

نحوه محاسبه احتمال و یا شانس در قمار

نحوه محاسبه احتمال و یا شانس در قمار نحوه محاسبه احتمال و یا شانس در قمار قماربازان جدی حداقل درک اولیه اي از احتمال دارند….

Continue Reading... نحوه محاسبه احتمال و یا شانس در قمار
7 چیزی که هرگز نباید در میز بلک جک گفت یا انجام داد
Posted in Blogging

7 چیزی که هرگز نباید در میز بلک جک گفت یا انجام داد

7 چیزی که هرگز نباید در میز بلک جک گفت یا انجام داد 7 چیزی که هرگز نباید در میز بلک جک گفت یا انجام…

Continue Reading... 7 چیزی که هرگز نباید در میز بلک جک گفت یا انجام داد
بلک جک شانس است یا مهارت؟
Posted in Blogging

بلک جک شانس است یا مهارت؟

بلک جک شانس است یا مهارت؟ بلک جک شانس است یا مهارت؟ این سوال سیار مهمی اسـت.کازینوها در مورد بازی هاي‌ مبتنی بر شانس و…

Continue Reading... بلک جک شانس است یا مهارت؟
چگونه “Sevens” یا “Knock” را بازی کنیم !
Posted in Blogging

چگونه “Sevens” یا “Knock” را بازی کنیم !

چگونه “Sevens” یا “Knock” را بازی کنیم ! «هفت» کـه «تق» نیز نامیده می شود! در زدن!’ ؛ یک بازی کارتی سرگرم کننده و خانوادگی…

Continue Reading... چگونه “Sevens” یا “Knock” را بازی کنیم !