فرم شرط بندی بازی ساسولو و یوونتوس (سری آ ایتالیا)
Posted in Blogging

فرم شرط بندی بازی ساسولو و یوونتوس (سری آ ایتالیا)

فرم شرط بندی بازی ساسولو و یوونتوس «سری آ ایتالیا»   فرم شرط بندی بازی ساسولو و یوونتوس بـه دنبال زنده نگه داشتن امیدهای بسیار ضعیف…

Continue Reading... فرم شرط بندی بازی ساسولو و یوونتوس (سری آ ایتالیا)
راهنمایی پیش بینی بازی اینتر و ساسولو (سری آ ایتالیا، 1 اسفند)
Posted in Blogging

راهنمایی پیش بینی بازی اینتر و ساسولو (سری آ ایتالیا، 1 اسفند)

راهنمایی پیش بینی بازی اینتر و ساسولو «سری آ ایتالیا، 1 اسفند» اینترمیلان در نهایت بـه دنبال یک بازی ساده تر در بعدازظهر یکشنبه اسـت…

Continue Reading... راهنمایی پیش بینی بازی اینتر و ساسولو (سری آ ایتالیا، 1 اسفند)