پیش بینی بازی مس رفسنجان و شهرخودرو
Posted in Blogging

پیش بینی بازی مس رفسنجان و شهرخودرو

پیش بینی بازی مس رفسنجان و شهرخودرو  مس رفسنجان دریک بازی زیاد مشکل و نفس گیر کامیاب شد در دقیقه 106 دروازه پدیده را مفتوح…

Continue Reading... پیش بینی بازی مس رفسنجان و شهرخودرو