قوانین رسمی بازی مزخرف (تقلب)، راه اندازی و نحوه بازی
Posted in Blogging

قوانین رسمی بازی مزخرف (تقلب)، راه اندازی و نحوه بازی

قوانین رسمی مزخرف «تقلب»، راه اندازی و نحوه بازی بازی با ورق مشهور بـه Bullshit «کـه با نام‌هاي‌ Cheat، BS، Bluff و I Doubt It…

Continue Reading... قوانین رسمی بازی مزخرف (تقلب)، راه اندازی و نحوه بازی