راه هایی که کازینوها مردم را از شمارش کارت ها باز می دارند
Posted in Blogging

راه هایی که کازینوها مردم را از شمارش کارت ها باز می دارند

راه هایی که کازینوها مردم را از شمارش کارت ها باز می دارند راه هایي کـه کازینوها مردم را از شمارش کارت ها باز می…

Continue Reading... راه هایی که کازینوها مردم را از شمارش کارت ها باز می دارند
6 راه ارزان برای قمار با دوستان اگر قمارباز نیستید
Posted in Blogging

6 راه ارزان برای قمار با دوستان اگر قمارباز نیستید

6 راه ارزان برای قمار با دوستان اگر قمارباز نیستید 6 راه برای قمار با دوستان اگر قمارباز نیستید کـه دراین مقاله ذکر شده اسـت،…

Continue Reading... 6 راه ارزان برای قمار با دوستان اگر قمارباز نیستید
9 راه برای ورود تازه واردان قمار به بازی
Posted in Blogging

9 راه برای ورود تازه واردان قمار به بازی

9 راه برای ورود تازه واردان قمار به بازی 9 راه برای ورود تازه واردان قمار بـه بازی من مرتباً توسط سؤالاتی در مورد قمار…

Continue Reading... 9 راه برای ورود تازه واردان قمار به بازی
7 راه برای تبدیل شدن به یک قمارباز منظم و موفق
Posted in Blogging

7 راه برای تبدیل شدن به یک قمارباز منظم و موفق

7 راه برای تبدیل شدن به یک قمارباز منظم و موفق 7 راه برای تبدیل شدن به یک قمارباز منظم و موفق در تعداد زیادی…

Continue Reading... 7 راه برای تبدیل شدن به یک قمارباز منظم و موفق
قوانین رسمی بازی مزخرف (تقلب)، راه اندازی و نحوه بازی
Posted in Blogging

قوانین رسمی بازی مزخرف (تقلب)، راه اندازی و نحوه بازی

قوانین رسمی مزخرف «تقلب»، راه اندازی و نحوه بازی بازی با ورق مشهور بـه Bullshit «کـه با نام‌هاي‌ Cheat، BS، Bluff و I Doubt It…

Continue Reading... قوانین رسمی بازی مزخرف (تقلب)، راه اندازی و نحوه بازی
6 برگه تقلب پوکر تگزاس هولدم برای میانبر کردن راه شما به بالا !
Posted in Blogging

6 برگه تقلب پوکر تگزاس هولدم برای میانبر کردن راه شما به بالا !

6 برگه تقلب پوکر تگزاس هولدم برای میانبر کردن راه شما به بالا! پوکر مجموعه‌اي از «برگ‌هاي‌ تقلب» پوکر را جمع‌آوری کرده اسـت تا بازیکنان…

Continue Reading... 6 برگه تقلب پوکر تگزاس هولدم برای میانبر کردن راه شما به بالا !