نحوه بازی فال ماهجونگ یک بازی جذاب شبه رامی
Posted in Blogging

نحوه بازی فال ماهجونگ یک بازی جذاب شبه رامی

نحوه بازی فال ماهجونگ نحوه بازی فال ماهجونگ یک بازی استراتژیک اسـت کـه در چین آغاز شده اسـت. شبیه رامی اسـت، اما بـه جای ورق…

Continue Reading... نحوه بازی فال ماهجونگ یک بازی جذاب شبه رامی
آموزش بازی وست (Whist) یکی از بازی های کازینو جذاب
Posted in Blogging

آموزش بازی وست (Whist) یکی از بازی های کازینو جذاب

نحوه بازی وست Whist آموزش بازی وست «Whist» جد قرن هجدهم تعداد زیادی از بازی‌هاي‌ ورق‌بازی مشابه بریج یا قلب اسـت. در شکل اصلی خود،…

Continue Reading... آموزش بازی وست (Whist) یکی از بازی های کازینو جذاب